"eye twitches" — Słownik kolokacji angielskich

eye twitches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko drga
  1. eye rzeczownik + twitch czasownik
    Luźna kolokacja

    The man's eye twitched again, then he lowered his head.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo