"eye tinged" — Słownik kolokacji angielskich

eye tinged kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zabarwiło
  1. tinge czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He paused, knowing eyes tinged with irritation looked down on her, challenged her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo