"eye squeezing" — Słownik kolokacji angielskich

eye squeezing kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye squeezes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ściskanie oczne
  1. eye rzeczownik + squeeze czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For the first time since they'd started making love, his eyes squeezed shut.

    Podobne kolokacje: