"eye shrinks" — Słownik kolokacji angielskich

eye shrinks kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko kurczy się
  1. eye rzeczownik + shrink czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She looked up again and saw Simon's eyes were shrinking, his gaze shifting, avoiding hers.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo