"eye shifted" — Słownik kolokacji angielskich

eye shifted kolokacja
Popularniejsza odmiana: shift one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok zmienił się
  1. shift czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He shifted his eyes over the lot to make sure we were alone.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo