"eye refuses" — Słownik kolokacji angielskich

eye refuses kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): śmiecie oczne
  1. eye rzeczownik + refuse czasownik
    Luźna kolokacja

    She tried to force herself to look away, but her eyes refused to leave him.

    Podobne kolokacje: