"eye penetrates" — Słownik kolokacji angielskich

eye penetrates kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok przenika
  1. eye rzeczownik + penetrate czasownik
    Zwykła kolokacja

    The eyes were penetrating, and the thrust of the jaw was aggressive.

    Podobne kolokacje: