"eye peeled" — Słownik kolokacji angielskich

eye peeled kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko obrało
  1. peel czasownik + eye rzeczownik
    Silna kolokacja

    I had to keep my eyes peeled for 96 hours!

    Podobne kolokacje: