"eye mists" — Słownik kolokacji angielskich

eye mists kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mgły oczne
  1. eye rzeczownik + mist czasownik
    Zwykła kolokacja

    Her eyes misted, and she took hold of his hand.

    Podobne kolokacje: