"eye magnified" — Słownik kolokacji angielskich

eye magnified kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko powiększyło
  1. magnify czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes, magnified by the glasses, were slightly inflamed.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo