"eye lost" — Słownik kolokacji angielskich

eye lost kolokacja
Popularniejsza odmiana: lose an eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko przegrało
  1. lose czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    At the age of four, he lost his left eye.

    Podobne kolokacje: