"eye laughs" — Słownik kolokacji angielskich

eye laughs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko śmieje się
  1. eye rzeczownik + laugh czasownik
    Zwykła kolokacja

    Then she rolled back over and sat upright once more, eyes laughing at him.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo