"eye jumps" — Słownik kolokacji angielskich

eye jumps kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok wzrasta gwałtownie
  1. eye rzeczownik + jump czasownik
    Luźna kolokacja

    His eyes jumped quickly to the suit-case, n back to the television.

    Podobne kolokacje: