"eye is turned" — Słownik kolokacji angielskich

eye is turned kolokacja
Popularniejsza odmiana: turn one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest obrócone
  1. turn czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The other man and woman they'd brought with them turned black eyes to me.

    Podobne kolokacje:

podobne do "eye is turned" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eye is turned" po angielsku — Słownik polsko-angielski

idiom
turn a blind eye to something = przymykać na coś oko (udawać, że się czegoś nie widzi lub że się o czymś nie wie)