"eye is glued" — Słownik kolokacji angielskich

eye is glued kolokacja
Popularniejsza odmiana: eye glued
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest przyklejone
  1. glue czasownik + eye rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    All the time I kept my eyes glued on the house.

    Podobne kolokacje: