"eye is focused" — Słownik kolokacji angielskich

eye is focused kolokacja
Popularniejsza odmiana: focus one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest skupione
  1. focus czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    She always saw life before I could focus my eyes.

    Podobne kolokacje: