"eye is filled" — Słownik kolokacji angielskich

eye is filled kolokacja
Popularniejsza odmiana: fill one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest napełnić się
  1. fill czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Her eyes were filled with something he had never seen in them before.

    Podobne kolokacje: