"eye is caught" — Słownik kolokacji angielskich

eye is caught kolokacja
Popularniejsza odmiana: catch one's eye
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko jest złapane
  1. catch czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They caught each other's eyes for a second and quickly looked away.

    Podobne kolokacje: