"eye framed" — Słownik kolokacji angielskich

eye framed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko oprawiło
  1. frame czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But just as often the camera focuses on his extraordinary face, with his old man's watery eyes framed by flowing white hair.

    Podobne kolokacje: