"eye flinches" — Słownik kolokacji angielskich

eye flinches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko wzdryga się
  1. eye rzeczownik + flinch czasownik
    Luźna kolokacja

    His eyes flinched when he opened them to a chill wind.

    Podobne kolokacje: