"eye fades" — Słownik kolokacji angielskich

eye fades kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wzrok przygasa
  1. eye rzeczownik + fade czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His eyes had probably started out blue but had now faded.

    Podobne kolokacje: