"eye explodes" — Słownik kolokacji angielskich

eye explodes kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko wybucha
  1. eye rzeczownik + explode czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    My eyes nearly exploded with gaiety but I held fast.

    Podobne kolokacje: