"eye disappears" — Słownik kolokacji angielskich

eye disappears kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko znika
  1. eye rzeczownik + disappear czasownik
    Zwykła kolokacja

    And suddenly, as before, the eyes had disappeared, leaving him barely able to stand.

    Podobne kolokacje: