"eye cries" — Słownik kolokacji angielskich

eye cries kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko płacze
  1. eye rzeczownik + cry czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    It looked like the teenager's eyes had been crying dark tears.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo