"eye clenches" — Słownik kolokacji angielskich

eye clenches kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zaciska
  1. eye rzeczownik + clench czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He felt his left eye clench in upon itself and, like a snail, withdraw, shift.

    Podobne kolokacje: