"eye burned" — Słownik kolokacji angielskich

eye burned kolokacja
Popularniejsza odmiana: burn one's eyes
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko piekło
  1. burn czasownik + eye rzeczownik
    Luźna kolokacja

    She is looking at me with those eyes burned by the sun.

    Podobne kolokacje:

podobne do "eye burned" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "eye burned" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik