"eye averted" — Słownik kolokacji angielskich

eye averted kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oko zapobiegło
  1. avert czasownik + eye rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They gathered round him, all eyes averted from the thing that was coming aboard.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo