BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"extracurricular sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pozalekcyjny sport
  1. extracurricular przymiotnik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Below are some of the extracurricular sports offered at Ness.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo