"extra milk" — Słownik kolokacji angielskich

extra milk kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dodatkowe mleko
  1. extra przymiotnik + milk rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Nine ladies dancing he decided perhaps that she had ordered the extra milk in case they got thirsty.

    Podobne kolokacje: