"extend to women" — Słownik kolokacji angielskich

extend to women kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obejmuj kobiety
  1. extend czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Snow's responsibilities also extended to young women and children within the Church.

    Podobne kolokacje: