ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"expressive way" — Słownik kolokacji angielskich

expressive way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna wyrazu droga
  1. expressive przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "It was a more expressive way to get the part on there, if it's not perfect."

    Podobne kolokacje: