"explore news" — Słownik kolokacji angielskich

explore news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): badać wiadomości
  1. explore czasownik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    Explore news, videos and much more based on what your friends are reading and watching.

    Podobne kolokacje: