BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"experimental psychology" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): psychologia eksperymentalna
  1. experimental przymiotnik + psychology rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He is best known for his work on the history of experimental psychology.

powered by  eTutor logo