"expeditious way" — Słownik kolokacji angielskich

expeditious way kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szybka droga
  1. expeditious przymiotnik + way rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    If people get a little panicked, the most expeditious way to hedge is through futures or options.

    Podobne kolokacje: