"expectant woman" — Słownik kolokacji angielskich

expectant woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pełna wyczekiwania kobieta
  1. expectant przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Welcome," the expectant woman said in lightly accented English, while gesturing toward the cushions waiting at opposite ends of the brass table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo