"expect women" — Słownik kolokacji angielskich

expect women kolokacja
Popularniejsza odmiana: woman is expected
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): spodziewaj się kobiet
  1. expect czasownik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I think we are long moved on from the time when women were expected to stay at home with their kids.

    Podobne kolokacje: