"expect money" — Słownik kolokacji angielskich

expect money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oczekuj pieniądze
  1. expect czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But government scientists say that administration officials are now telling agencies not to expect additional money to pay for new efforts.

    Podobne kolokacje: