"exotic woman" — Słownik kolokacji angielskich

exotic woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oryginał kobieta
  1. exotic przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "Then choose to help us," the exotic woman pleaded.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo