"exist in times" — Słownik kolokacji angielskich

exist in times kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): istniej za czasy
  1. exist czasownik + time rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Man might no longer even exist in present times by the time they were done.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo