"exhilarating moment" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): upajając moment
  1. exhilarating przymiotnik + moment rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But the music lasts only a few exhilarating moments before the sounds of reality take over again.

    Podobne kolokacje: