"exhibition sport" — Słownik kolokacji angielskich

exhibition sport kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport wystawowy
  1. exhibition rzeczownik + sport rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Her event was an exhibition sport at the 2012 Summer Paralympics in London.

powered by  eTutor logo