"exhibition season" — Słownik kolokacji angielskich

exhibition season kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pora roku wystawowa
  1. exhibition rzeczownik + season rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But he is willing to spend the time during the exhibition season.

powered by  eTutor logo