"exhaustive account" — Słownik kolokacji angielskich

exhaustive account kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyczerpujące konto
  1. exhaustive przymiotnik + account rzeczownik
    Luźna kolokacja

    It publishes an exhaustive account of the story to date.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo