ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"exclusive focus" — Słownik kolokacji angielskich

exclusive focus kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłączny nacisk
  1. exclusive przymiotnik + focus rzeczownik
    Luźna kolokacja

    For the first 150 years after its founding, the university maintained an exclusive focus on philosophy and theology.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo