"exclusive authority" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyłączna władza
  1. exclusive przymiotnik + authority rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They do not have exclusive authority over intelligence agencies.

podobne do "exclusive authority" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "exclusive authority" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik