"exciting news" — Słownik kolokacji angielskich

exciting news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pasjonujące wiadomości
  1. exciting przymiotnik + news rzeczownik
    Silna kolokacja

    The real purpose of the letter was to convey some exciting personal news.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo