"exchange pictures" — Słownik kolokacji angielskich

exchange pictures kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obrazy wymiany
  1. exchange czasownik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The two artists often exchanged pictures.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo