"exchange news" — Słownik kolokacji angielskich

exchange news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymiana wiadomości
  1. exchange czasownik + news rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The Club was formed to exchange news and opinions about interesting party wall cases.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo