"excessive modesty" — Słownik kolokacji angielskich

excessive modesty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna skromność
  1. excessive przymiotnik + modesty rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    On the contrary, it is perhaps the excessive modesty of Delius (along with a few contemporaries) which is frustrating.

    Podobne kolokacje: