"excessive humidity" — Słownik kolokacji angielskich

excessive humidity kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nadmierna wilgoć
  1. excessive przymiotnik + humidity rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are uniformly constructed of dark-stained wood, the oily stain being a necessary protection for wood which is perpetually exposed to excessive humidity.

    Podobne kolokacje: